top of page

GDPR

Uredba o varstvu osebnih podatkovEvropska Unija (EU) 27.4.2016 sprejela Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (EU679/2016, v nadaljevanju: Uredba), pogosto imenovana tudi Uredba GDPR (General Data Protection Regulation). V nadaljevanju podajamo s tem v zvezi nekaj osnovnih informacij.

Uredba o varstvu osebnih podatkov

Uredba in njena določila so namenjena predvsem določitvi okvirja varstva osebnih podatkov posameznikov, ko organizacije obdelujejo t.j. zbirajo, obdelujejo, prenašajo ali hranijo tovrstne podatke. Beseda obdelava v nadaljevanju pomeni zbiranje, obdelovanje, prenos, hrambo osebnih podatkov. Lahko vseh štirih aktivnosti, samo ene od njih ali pa poljubno kombinacijo. Kdaj je obdelava osebnih podatkov posameznika v primeru sodelovanja ali stika z Avto Kuk d.o.o., Liptovska 2, 3210 Slovenske Konjice zakonita?

Ko je izpolnjen vsaj eden od pogojev:

 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov za enega ali več določenih namenov;

 • obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;

 • obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca.

 

Obstajajo tudi še druge osnove za zakonitost obdelave osebnih podatkov posameznikov, ki pa lahko v naših primerih nastopijo le z zelo majhno verjetnostjo. Avto Kuk d.o.o. je v skladu z Uredbo prevzel vlogo Obdelovalca osebnih podatkov.

 

Načela, ki jih upoštevamo pri obdelovanju osebnih podatkov:

 • zakonitost, pravičnost in preglednost,

 • omejitev namena,

 • najmanjši obseg podatkov,

 • točnost,

 • omejitev shranjevanja,

 • celovitost in zaupnost.

 

Pravice, ki so z Uredbo zagotovljene posameznikom in ki jih v Avto Kuk d.o.o. spoštujemo:

 • dostop do osebnih podatkov,

 • popravek osebnih podatkov,

 • izbris oz. ''pravica do pozabe,

 • omejitev obdelave,

 • ugovor v zvezi z obdelavo,

 • prenosljivost podatkov.

V procesu doseganja skladnosti z Uredbo smo v Avto Kuk d.o.o. sprejeli, pri našem vsakodnevnem delu pa spoštujemo potrebne tehnične in organizacijske ukrepe, ki zagotavljajo spoštovanje določil in zahtev Uredbe ter standardov, ki jih določajo dobre prakse v informacijski varnosti. V Avto Kuk d.o.o. smo organizirali kontaktno točko, ki bo obravnavala vaša vprašanja ali zahteve v zvezi z vašimi osebnimi podatki (in njihovo obdelavo) in uveljavljanjem vaših pravic.

Pišete nam lahko na info@kuk.si

Kateri osebni podatki so posredovani Avto Kuk d.o.o. in kako jih bo Avto Kuk d.o.o. uporabil?

Občasno lahko Avto Kuk d.o.o. zbira vaše osebne podatke neposredno od vas. Med tovrstnimi osebnimi podatki so lahko vaše ime, e-poštni naslov, država, informacije o identiteti vključno z datumom in krajem rojstva, podatki za stik, vaše prednostne izbire in uporabniški profil (npr. zakonski stan, velikost voznega parka, možne prednostne izbire glede nakupa in servisa vozila), pa tudi bančni podatki, če pridejo v poštev. Avto Kuk d.o.o. lahko tudi kombinira in združuje informacije, pridobljene od vas.

Če se zanimate za izdelke in storitve, se strinjate s prejemom informacij o njih pri podjetju Avto Kuk d.o.o., bomo vse podatke, ki ste jih zagotovili obdelali za namen upravljanja vaše poizvedbe ali nakupa storitve.

Kot posameznik imate pravico, da ste obveščeni, katere informacije ima Avto Kuk d.o.o. shranjene o vas in da jih po potrebi popravite. Prav tako imate z zavrnitvijo soglasja na poljubnem obrazcu za trženje ali registracijo pravico zahtevati, da vaših informacij ne uporabimo v določenih okoliščina, vključno za namene trženja. Če imate specifična vprašanja, na katera niste dobili odgovora v tem delu, ali želite izvedeti, katere informacije imamo trenutno shranjene o vas, nam pišite na info@kuk.si

Če vas skrbi specifična zaščita podatkov ali se želite pritožiti, pošljite e-pošto ekipi Avto Kuk d.o.o. za zaščito podatkov in zasebnost na naslov info@kuk.si

bottom of page